Bibliakommentek
Értsük jól az
Ószövetséget
Értsük jól az
Újszövetséget
Tartalomhoz ugrás

Portugáliai Szent Erzsébet


Július 4-én  emlékezik meg róla az egyház. 1277-ben született, 1336-ban halt meg. Erzsébet II. Endre magyar király dédunokája, Árpádházi Szent Erzsébet másodfokú unokahúga. Apja III. Péter aragóniai király, anyja Konstanza, Manfréd szicíliai király leánya. A keresztségben a harmincöt évvel korábban szentté avatott nagynénjérõl, Erzsébetrõl kapta a nevét. Tizenkét éves volt, amikor férjhez adták Déneshez, Portugália királyához. Két gyermekük született: Alfonz, aki trónörökös lett, és Konstanza, akit késõbb IV. Ferdinánd, Kasztília királya vett feleségül. Dénes király, a férje kicsapongó életet élt, több gyermeke is született a házasságán kívül. Erzsébet azonban mindent türelemmel viselt, férje törvénytelen gyermekeit is anyai szeretettel nevelte. Amikor utódlásra került a sor, Alfonz föllázadt, mert atyja egyik törvénytelen fiát helyezte elõtérbe vele szemben. Erzsébet ekkor a béke angyala lett a viszálykodó apa és fia között. A férje megneheztelt emiatt, sõt azzal vádolta, hogy Alfonz pártjára állt, ezért számûzte egy faluba. Csak késõbb látta be tévedését, és hívta vissza maga mellé Erzsébetet. Erzsébet a kitartó imával és áldozatokkal elérte, hogy a férje 1325-ben megtérve, szentként halt meg. Özvegyen, vagyonát és ékszereit eladta, és az árát szétosztotta a szegények és a kolostorok között. Magára öltötte a ferences harmadrendiek ruháját, és zarándoklatokra indult. Gyalog ment el Szent Jakab sírjához, Compostellába, majd visszavonult Coimbrába, az általa alapított klarissza kolostorba. Békét közvetített fia, IV. Alfonz és a veje, kasztíliai Ferdinánd között is. Halála után sírja Coimbrában zarándokhellyé vált, mert ereklyéi körül csodák történtek. Szentté avatását 1576-ban indították el. 1612-ben nyitották fel a sírt, és épségben találták a testét! VIII. Orbán pápa 1626-ban avatta szentté. (Kép: Francisco Zurbarán: Santa Isabel de Portugal. Madrid, Prado)

Vissza a tartalomhoz